مونتاژ بردهای الکترونیک با قطعات DIP

مونتاژ DIP

 

 مونتاژ برد های DIP نیز، دارای گام هایی است که می بایست، در زمان اجرا ترتیب و اولویت ها در آن لحاظ شود، درادامه مراحل مونتاژ برد های DIP ذکر شده است.

  • فرمدهی قطعات با دستگاه
  • قطعه چینی
  • شناوری در حوضچه قلع
  • کف چینی با دستگاه
  • QC نهایی و کنترل کیفیت بردهای مونتاژ شده
  • مرحله شست شو

( با توجه به حساس بودن یکسری از قطعات این مرحله با درخواست مشتری انجام می پذیرد)

  • بسته بندی و تحویل

 

مونتاژ برد DIP