مونتاژ بردهای الکترونیک دو رو SMD

ما در شرکت فرانگر برای مونتاژ بردهای مدار چاپی دو رو دو روش پیشنهادی مونتاژ داریم:

  • روش PASTE : در این روش برای هر دو طرف برد از خمیر قلع استفاده می شود و برد دو بار پروسه مونتاژ را پشت سر گذاشته و آماده می شود در این روش برای مونتاژ قطعات DIP امکان استفاده از حوضچه قلع به دلیل ریزش قطعات وجود ندارد قطعات دیپ به صورت دستی با هویه مونتاژ می گردد

 

  • روش چسب: در این روش یک طرف برد با خمیر قلع مونتاژ شده و طرف دیگر برد که قطعات DIP قلع دهی می شود و قرار است در حوضچه شناور شود شابلون مخصوص چسب تهیه شده و برای چاپ به جای خمیر قلع از چسب مخصوص استفاده می شود و بعد باقی مراحل مونتاژ مانند مونتاژ با خمیر قلع ادامه پیدا می کند، سپس قطعات DIP مونتاژ شده و قلع دهی پایه های قطعات DIP  و SMD همزمان با هم در حوضچه قلع صورت می گیرد از مزایای این روش حذف مرحله مونتاژ دستی قطعات است که باعث افزایش سرعت مونتاژ می گردد.

 

مونتاژ دو رو SMD